Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Jul 5, 2017

I avsnitt tolv av Hälsohormoner pratar vi med Anders Lönedal; psykofysiolog med huvudområde kring hur andning påverkar olika funktioner i kroppen.

Anders är utbildad via Karolinska Institutet och sitter på en otrolig kunskap om kroppens olika funktioner och kanske speciellt kring det lymfatiska systemet, vilket dessvärre är väldigt bortglömt i dagens medicin.
I det här avsnittet berättar Anders om vad det lymfatiska systemet är för något, hur det fungerar, samt varför det är så viktigt att vi får igång vårat lymfatiska system och vad som händer om lymfvätskan stagnerar bland annat.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på info@halsohormoner.com och besök instagram- eller Facebooksidan.