Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Mar 22, 2018

I avsnitt 31 av Hälsohormoner är det snart påsk och detta pratar vi om i podden och fokuserar på ett av de livsmedlen som det äts mycket av vid påsk; ägg!

Vi pratar om äggets uppbyggnad, varför det är så nyttigt, hur hönsen har det och vad de olika beteckningarna på äggen och äggpaketen betyder och så kommer vi med lite tips till påskbuffén!

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.