Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


May 17, 2018

I avsnitt 35 av Hälsohormoner får vi höra Tines förlossningsberättelse.

Det blir prat om förväntningar, om förlossningsbrevet, men också hur förlossningen blev och om det gick att ha en naturlig förlossning.
Ett ganska utlämnande avsnitt för Tine, en personlig berättelse, men också lite information om olika saker att tänka på under en förlossning.

De vi pratar om i avsnittet är på inget sätt ett pekfinger till någon, och vi ber alla att själva läsa på och ta informativa beslut angående sin förlossning.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.