Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


May 2, 2019

Det blir en hel del tips och tricks i avsnitt 48 av Hälsohormoner.
Vi pratar Lifehacks för att du ska kunna få det lite enklare i vardagen när du vill påbörja ett mer hälsosamt liv.

Vi tar upp saker som kan förenkla med både kost, rörelse, sömn och stress, ger dig konkreta tips och även råd kring hur vi brukar tänka och göra i vardagen.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.