Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


May 22, 2017

I avsnitt sex av Hälsohormoner pratar Tine med Therese Renåker; föreläsare, skribent, rådgivare, vägledare och hälsocoach, om hormoner som en helhet.

Allt vi gör eller inte gör påverkar våra hormoner och Therese förklarar i avsnittet vad hormoner egentligen är för nånting och vad de gör med våra kroppar.

Ett perfekt avsnitt för den som vill få lite med bakgrund och information om hormoner inför kommande avsnitt där vi dyker djupare ner i olika hormoner.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.