Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Jun 18, 2020

Vi har äntligen kommit mer in på ett ämne som vi tror att många av er lyssnare varit intresserade av att veta mer om, nämligen klimakteriet!

Monika Björn är entreprenör inom träning och hälsa.
Hon är konceptutvecklare, lärare och tränare, samt att hon driver yogalärarutbildningen Yoga247. Monika har släppt ett par yogaböcker och boken "Stark genom klimakteriet" som kom ut 2018.

Monika vill utbilda och informera kvinnor, sjukvårdspersonal, tränare med mera i hur klimakteriet fungerar, vad som händer i kroppen hos kvinnan och varför vissa symptom uppstår.
Efter en egen dålig erfarenhet i vården när hon själv gick in i förklimakteriet väcktes intresset och nu utbildar och föreläser hon kring just klimakteriet.

I avsnittet försöker vi få med som mycket som möjligt, men vi skrapar bara på ytan av vad klimakteriet är, hur det påverkar oss och vad man kan göra för att må sitt bästa under övergångsperioden.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.