Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Feb 26, 2022

Vi träffar My igen i detta avsnittet och uppdaterar oss om vad som hänt sen förra året när vi intervjuade My för första gången i podden.
Då var My höggravid med tvillingar och i avsnittet pratar vi om vad som hände sen med havandeskapsförgiftning, att gå upp minst ett kilo om dagen och om fatshaming inom vården. Ett mycket viktigt avsnitt.

Om ni har några frågor kan ni sända dem på DM på IG eller fb, eller maila oss på halsohormoner@gmail.com.