Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Mar 28, 2017

Välkomna till Hälsohormoner!

Detta är en podcast om kost, hälsa, träning, stress och sömn, men vi kommer också att koncentrera en stor del runt kvinnors hälsa; fertilitet, graviditet, preventivmedel, amning, klimakteriet med mera. Självklart kommer barns och mäns hälsa också att vara med i podden, och så...