Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Nov 22, 2018

I avsnitt 40 av Hälsohormoner pratar vi om stress.

Det finns så mycket som påverkar hur vi mår och stress är verkligen en stor del av det. Vi är skapta att tåla stress, men då i form av en akut stress och efteråt måste vi vila länge för att ta igen oss. Men idag lever många i en kronisk stress.

Vi pratar om...


Nov 8, 2018

I avsnitt 39 av Hälsohormoner blir det väldigt personligt när vi pratar om kroppshets.

Vi pratar om hur man pratar om sin kropp, vad man säger till andra om deras kroppar och Sofia och Tine berättar om deras resor med sina kropar och hur de sett och ser på sina kroppar. Som sagt, ett väldigt personligt avsnitt.