Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Dec 20, 2018

Julen står för dörren och i avsnitt 41 av Hälsohormoner pratar vi nåt som många tycker hör julen till och andra får ångest av, nämligen alkohol.

Vi pratar om vad alkohol är för något och vad som händer i kroppen när vi dricker alkohol. Vi tar upp dess negativa effekter och ser på om det även finns...