Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Jan 24, 2019

I avsnitt 42 av Hälsohormoner pratar vi om stress igen och vi tar upp utmattningssyndrom, varningssignaler, egna erfarenheter och dagens samhälle.

Något vi vill att alla ska ta med sig från avsnittet är "stressa inte över att du inte ska stressa"
Hitta ditt inre lugn och var snäll mot dig själv.

Om ni har...