Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Sep 19, 2019

Vad är egentligen fett, vilka olika sorters fetter det finns och varför kroppen behöver fett för optimal hormonell hälsa och bland annat för viktnedgång.
V
ad det betyder att vara en fettförbrännare istället för en sockerförbrännare?

I avsnitt 53 av Hälsohormoner försöker Sofia och Tine förklara varför...