Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Oct 21, 2021

Nu är vi tillbaka med nya avsnitt för hösten och vi sparkar igång med avsnitt om carnivore!
Både Sofia och Tine har under våren och sommaren prövat på carnivorekosten av olika anledningar och i del 1 av våra erfarenheter av carnivorekosten går vi in i detalj om våra "varför". Varför valde vi att äta...