Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

May 18, 2023

Efter ett lite längre uppehåll är nu Hälsohormoner tillbaka, med en vår- och sommarsäsong!
 
Vi inleder med en intervju med hälsoentreprenören Johannes Cullberg, där temat på avsnittet är hur frustration kan leda till passion! Kanske lyssnar du på podden under en promenad i dagsljus – varför det är en...