Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


May 3, 2018

I avsnitt 34 gästas Hälsohormoner återigen av de två doulorna Frida Viibus Lundgren och Vicky B James.

Den här gången pratar vi om amning då både Frida och Vicky är hjälpmammor via amningshjälpen.
Vi går igenom vad amning egentligen är för nånting, vad “de 9 stegen är”, vad man kan tänka på för att få igång sin amning, varför amning är så nyttigt, vad det eventuellt kan finnas för negativa sidor, vad ett “bra tag” är för något och så tar vi lite snabbt upp det här med ersättning också.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.