Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Oct 17, 2019

Om det är nåt vi återkommer till i podden så är det stress. Men stress har en sån otrolig makt över oss och påverkar oss så mycket att det blir ett av de viktigaste ämnena.

I avsnitt 55 av Hälsohormoner pratar vi med Anders Lönedal igen!
Den här gången pratar vi om mastceller, histamin, mastcellsaktiveringssyndrom, om mastcellers inverkan på allergier, eksem, psoriasis, psykisk ohälsa och mycket, mycket mer...

"Mastceller ligger där och väntar på parasiter. Så kommer det en parasit och då är det inte bara en mastcell som tänker den där rackaren ska vi ta utan ALLA vaknar och i och med att de finns precis överallt i oss så får det ju konsekvenser. Det är en hel del allvarliga diagnoser idag som kopplar till mastcellsaktivering, inte bara allergier. Endometrios till exempel med störningar i slemhinnan med ärrbildningar och såna saker..."
- Anders Lönedal

Vi tror att ni kommer tycka mycket om detta avsnitt.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.