Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Oct 31, 2019

Vi fortsätter med del 2 utav 3 i höstens intervjuserie med Anders Lönedal från Coolmind.

Även i detta avsnitt utgår vi från ämnet stress, men i avsnitt 56 får vi höra om kopplingen till lymfvätskan.
För lymfvätskan, interstitialvätskan, vävnadsvätska, eller den extracellulära vätskan (kärt barn har många namn!) är ju en väldigt viktig del av kroppens immunförsvar, men kanske en lite bortglömd sådan?

Anders förklarar hur vår livsstil på olika sätt (bland annat genom andning och stress...) kan påverka blodets pH-värde, så att lymfvätskan försuras vilket i sin tur påverkar miljön runt våra celler. Och när cellväggarna blir tjockare så blir det svårare för ämnen att komma in i cellen, något som bl.a. kan störa insulinreceptorerna och därmed öka risken för diabetes typ 2, eller på sikt leda till näringsbrister.

Andra ämnen som avhandlas i detta avsnitt är att äta jord, metabol acidos och alkalos, vegetarisk kost, hyper- och hypoventilering, mitokondrier, skogen, kejsarsnitt, och mycket mer!

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.