Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Oct 8, 2020

Nu har vi fått biohack-drottningen Martina Johansson till podden!

Det blir ett avsnitt fullt med tips kring biohacking, vad det egentligen är för nånting, ketogen kost och om det passar för alla, och så pratar vi lite snabbt kring den rådande corona-pandemin.

Vi hoppas ni får mycket nyttigt ut av avsnittet.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.