Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Nov 19, 2020

Vi är tillbaka med ett spännande avsnitt med Anna Hallén Buitenhuis. Den här gången pratar vi om ett ämne som varit denna poddens mest diskuterade, nämligen det lymfatiska systemet.

Vi får en kort bakgrund av hur det lymfatiska systemet fungerar, vad lip- och lymfödem är för nånting och vad är egentligen myxödem? Dessutom pratar vi en del om Annas egna kosthållning som är bra för det lymfatiska systemet, nämligen ACT ALP. Och så kommer vi in på corona så här mitt under pandemin.

Ja, ännu ett fullspäckat avsnitt helt enkelt och vi hoppas ni ska tycka om det!

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.