Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Jan 20, 2022

Vi börjar det nya året med att berätta för er om våra egna intentioner för 2022. Vad är bra saker från 2021 som vi tar med oss in i det nya året, vad lämnar vi bakom oss och vad kan vi bli bättre på?

Vi pratar mål och intentioner, meditation och law of attraction, samt lite snabbt om kvartalsplanering.
Ämnen som kan låta flummiga, men vi lovar att vi har en mening med det vi pratar om.

Om du har några frågor, kontakta oss på halsohormoner@gmail.com eller sänd DM på IG eller fb.