Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Sep 28, 2017

I avsnitt nitton av Hälsohormoner pratar vi om omega 3 och omega 6.

Vi pratar om vad omega 3 och 6 är för något, hur de fungerar i kroppen, i vilka livsmedel du finner dem och så tar vi upp frågan om tillskott.

Om ni har frågor om något vi pratar om i podden maila gärna på info@halsohormoner.se och besök...


Sep 13, 2017

I avsnitt sjutton av Hälsohormoner pratar vi med Karl Hultén; biomedicinare, forskare, författare och expert på autoimmuna sjukdomar

I det här avsnittet pratar vi just om autoimmuna sjukdomar – vilka sjukdomar räknas som autoimmuna, hur uppkommer dem, och hur kan man med kostens hjälp råda bot på...