Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Nov 24, 2022

I det här avsnittet fick vi äran att prata med Axel Bohlin om det mycket intressanta ämnet fascia!
Vi gick igenom grunderna i vad det är för något, hur det fungerar och vad händer när vi får värk? Fascia är så mycket viktigare i att förstå hur vi fungerar än vi trott tidigare och det är fascinerande när...


Nov 10, 2022

Tänk att vi nu har gjort 100 avsnitt av Hälsohormoner!
Och det vill vi fira i det här avsnittet genom att bjuda er på klipp från våra tidigare avsnitt.

Vi pratar kring avsnitt och våra personliga resor och kopplingar till klippen och kommer med rekomendationer.

Så kom med och fira med oss genom att lyssan på...