Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Nov 8, 2018

I avsnitt 39 av Hälsohormoner blir det väldigt personligt när vi pratar om kroppshets.

Vi pratar om hur man pratar om sin kropp, vad man säger till andra om deras kroppar och Sofia och Tine berättar om deras resor med sina kropar och hur de sett och ser på sina kroppar. Som sagt, ett väldigt personligt avsnitt.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.