Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Nov 22, 2018

I avsnitt 40 av Hälsohormoner pratar vi om stress.

Det finns så mycket som påverkar hur vi mår och stress är verkligen en stor del av det. Vi är skapta att tåla stress, men då i form av en akut stress och efteråt måste vi vila länge för att ta igen oss. Men idag lever många i en kronisk stress.

Vi pratar om vad osm händer i kroppen när vi stressar och om hur viktigt sömn och kosten är, bland annat, för att hantera stress och kunna reducera den.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.