Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner


Apr 4, 2019

De allra flesta har en eller ett par favoritfrukostar. Kanske en favorit i veckan och en på helgen till och med. Men vd händer när man då ska börja äta mer hälsosamt och frukosten inte riktigt är så näringsmässigt bra som man trodde?

Många har problem med just frukosten när de ska läga om sin kost och i avsnitt 46 av Hälsohormoner pratar vi om en god sammansättning av frukost och så komer vi med massor av idéer för en god start på dagen, vare sig du äter den 7 på morgonen eller senare.

Om ni har frågor om något vi pratat om i podden maila gärna på halsohormoner@gmail.com och besök instagram- eller Facebooksidan.