Preview Mode Links will not work in preview mode

Hälsohormoner

Mar 26, 2020

Vad är egentligen fett, vilka olika sorters fetter det finns och varför kroppen behöver fett för optimal hormonell hälsa och bland annat för viktnedgång.
V
ad det betyder att vara en fettförbrännare istället för en sockerförbrännare?

Vi är tillbaka efter ett längre uppehåll och vi gör det med en smäll i...